• Marketing and Academic Services Department (MASD)
  • pengarah_aasd@um.edu.my
  • 03-7967 3282
logo
logo

Senate Members 2021 - 2024

Senate Minutes

BIL. NAMA KEAHLIAN F/A/I/P PELANTIKAN
1. Profesor Dato’ Seri Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman Naib Canselor Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(a) Perlembagaan Universiti Malaya
2. Profesor Dr. Yatimah Alias Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Malaya
3. Profesor Dr. Sabri Musa Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Malaya
4. Profesor Ir. Dr. Kaharudin Dimyati Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Malaya
5. Profesor Ir. Dr. Ramesh Singh Kuldip Singh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Malaya
6. Profesor Dr. Mohd Fauzi Hamat Dekan Akademi Pengajian Islam Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
7. Profesor Madya Dr. Sabzali Musa Kahn Dekan Akademi Pengajian Melayu Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
8. Dato’ Profesor Ulung Dr. Rajah Rasiah Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
9. Prof. Sr. Ts. Dr. Azlan Shah Ali Dekan Fakulti Alam Bina Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
10. Profesor Madya Dr. Surinderpal Kaur Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
11. Profesor Dr. Hasniza Zaman Huri Dekan Fakulti Farmasi Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
12. Profesor Madya Ir. Dr. Nik Nazri Nik Ghazali Dekan Fakulti Kejuruteraan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
13. Profesor Madya Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak Dekan Fakulti Pendidikan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
14. Profesor Dr Zamri Radzi Dekan Fakulti Pergigian Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
15. Profesor Dr. Yusniza Kamarulzaman Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
16. Profesor Dr. Muhammad Yazid Jalaludin Pemangku Dekan Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
17. Profesor Dr. Zulqarnain Mohamed Dekan Fakulti Sains Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
18. Profesor Ir. Dr. Chan Chee Seng Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
19. Profesor Dr. Danny Wong Tze Ken Dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
20. Profesor Dr. Mohd Nasir Hashim Dekan Fakulti Seni Kreatif Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
21. Profesor Dr. Jason Chuah Chin Tik Dekan Fakulti Undang-Undang Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
22. Profesor Dr. Abrizah Abdullah Dekan Institut Pengajian Termaju Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
23. Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff Pengarah Eksekutif Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pentadbiran Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
24. Profesor Madya Dr. Abdul Halim Mokhtar Dekan Sukan dan Sains Eksesais Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
25. Profesor Madya Dr. Farazila Yusof Pengarah Eksekutif Pusat Asasi Sains Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
26. Dr. Azni Zarina Taha Pengarah Eksekutif Pusat Pendidikan Berterusan UM (Pemangku) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
27. Profesor Ulung Dr. Harith Ahmad Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan Fotonik Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
28. Profesor Ir. Dr. Nasrudin Abd Rahim Pengarah Eksekutif Pusat Pengkhususan Tenaga Kuasa Termaju UM Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
29. Profesor Dr. Sazaly Abu Bakar Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
30. Profesor Dr. Lim Phaik Eem Pengarah Eksekutif Institut Sains Samudera dan Bumi Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Malaya
31. Profesor Dr. Mustaffa Abdullah Profesor sepenuh masa Akademi Pengajian Islam Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
32. Profesor Dr. Hashim bin Ismail Profesor sepenuh masa Akademi Pengajian Melayu Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
33. Profesor Dr. Stefanie Shamila Profesor sepenuh masa Fakulti Bahasa dan Linguistik Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
34. Profesor Dr. Noor Ismawati Jaafar Profesor sepenuh masa Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
35. Profesor Dr. Ruzita Jusoh Profesor sepenuh masa Fakulti Perniagaan dan Ekonomik Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
36. Profesor Ir. Dr. Wan Ashri Wan Daud Profesor sepenuh masa Fakulti Kejuruteraan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
37. Profesor Ir. Dr. Ang Bee Chin Profesor sepenuh masa Fakulti Kejuruteraan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
38. Profesor Dr. Loh Sau Cheong Profesor sepenuh masa Fakulti Pendidikan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
39. Profesor Dr. Siti Adibah Othman Profesor sepenuh masa Fakulti Pergigian Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
40. Profesor Dr. Shahrul Bahyah Kamaruzzaman Profesor sepenuh masa Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
41. Profesor Dato’ Dr. Yang Faridah Abdul Aziz Profesor sepenuh masa Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
42. Profesor Dr. Victor Hoe Chee Abdullah Profesor sepenuh masa Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
43. Profesor Dr. Sanjiv K. Mahadeva Profesor sepenuh masa Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
44. Profesor Dr. Hany Mohd Ariffin Profesor sepenuh masa Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
45. Profesor Dr. Mohamad Suffian Mohamad Anuar Profesor sepenuh masa Fakulti Sains Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
46. Profesor Dr. Rosli Ramli Profesor sepenuh masa Fakulti Sains Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
47. Profesor Dr. Misni Misnan Profesor sepenuh masa Fakulti Sains Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
48. Profesor Dr. Miss Laiha Mat Kiah Profesor sepenuh masa Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
49. Profesor Dr. Siti Hajar Abu Bakar Ah Profesor sepenuh masa Fakulti Sastera dan Sains Sosial Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
50. Profesor Dr. Mohd Awang bin Idris Profesor sepenuh masa Fakulti Sastera dan Sains Sosial Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Malaya
51. Profesor Ulung Datuk Dr. Looi Lai Meng Diko-opt oleh Naib Canselor Fakulti Perubatan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Malaya
52. Profesor Dr. Yvonne Lim Ai Lian Diko-opt oleh Naib Canselor Penolong Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Malaya
53. Profesor Ts. Dr. Nor Badrul Anuar bin Juma’at Diko-opt oleh Naib Canselor Ketua Pegawai Digital Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Malaya
54. Prof. Ir. Dr. Rozita Yusoff Diko-opt oleh Naib Canselor Pengarah Eksekutif (Jabatan Perancangan Pembangunan Strategik Akademik) Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Malaya
55. Prof. Dr. Saiful Anuar Karsani Diko-opt oleh Naib Canselor Pengarah Eksekutif Jabatan Pengurusan Penyelidikan Pelantikan di bawah Seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Malaya
56. Cik Nur Nazirah binti Abdullah Wakil Pelajar Presiden, Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya Pelantikan di bawah Seksyen 22(2) Perlembagaan Universiti Malaya

Last Update: 22/04/2024